top of page

Privacy Policy

Albers Eurmovers

Albers Euromovers B.V is gevestigd aan de Laanenderweg 57, 1812 PW te Alkmaar

 

Albers Euromovers B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden door Albers Euromovers B.V verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van Albers Euromovers B.V en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Albers Euromovers B.V. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Albers Eurmovers B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Albers Euromovers B.V. ontvangt deze gegevens van u, bijvoorbeeld wanneer u de website bezoekt, het offerte formulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

 

Van wie verwerkt Albers Euromovers B.V.l persoonsgegevens?

Albers Euromovers B.V. verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website www.alberseuromovers.nl bezoekt.

 

Waar gebruikt Albers Euromovers B.V. uw persoonsgegevens voor?
Albers Euromovers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Albers Euromovers B.V. uit te kunnen voeren;

 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Albers Euromovers B.V.?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt byMichiel de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer

 

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door u actief aan Albers Euromovers B.V. verstrekt worden.

 

Verwerkt Albers Euromovers B.V. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Albers Euromovers B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Albers Euromovers B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als u er van overtuigd bent dat Albers Euromovers B.V. zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@alberseuromovers.nl. De gegevens zullen dan worden verwijdert.

 

Hoe lang bewaart Albers Euromovers B.V. persoonsgegevens?

Albers Euromovers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met Albers Euromovers B.V.l en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Deelt Albers Euromovers B.V. persoonsgegevens met derden?

Albers Euromovers B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Albers Euromovers B.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

Albers Euromovers B.V. gebruikt geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van Albers Euromovers B.V. gebruiken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Albers Euromovers B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens die bij Albers Euromovers B.V. bekent zijn in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
info@alberseuromovers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Albers Euromovers B.V. u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Albers Euromovers B.V. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Albers Euromovers B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligd Albers Euromovers B.V. persoonsgegevens?

Albers Euromovers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Albers Euromovers B.V. via info@alberseuromovers.nl.

 

Links

Op de website van Albers Euromovers B.V. kunnen links naar andere websites staan. Albers Euromovers B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert u dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van Albers Euromovers B.V. 

Albers Euromovers B.V. kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld. De meest recente versie vind u altijd op www.alberseuromovers.nl

Contactgegevens 
Albers Euromovers B.V.

Laanenderweg 57

1812 PW

Alkmaar

bottom of page